G


ohquao
studiob-side
coffee


F1

studio
 for event
khô mực
studio


F2

behalf
studio
F3
studio
for rent
  

F4

cactus room
workshop space58/12 Pham Ngoc Thach, W.6,
D.3, HCMC

everday 9AM - 6PM

thenutshellsaigon@gmail.com
(+84) 335 194 414


︎ ︎ ︎


nơi đây là
tổ hợp sáng tạo diễn ra những sự kiện, hoạt động nghệ thuật & xây dựng cộng đồng, không gian cho thuêlocated in
the heart of d.3, home of several vibrant local creative studios, a co-working space & event venue


58/12 pham ngoc thach, w.6, d.3, hcmchotline: (+84) 335 194 414
everyday 9am - 6pm


︎  ︎  ︎