G


ohquao
studiob-side
coffee


F1

studio
 for event
khô mực
studio


F2

behalf
studio
F3
studio
for rent
  

F4

cactus room
workshop space58/12 Pham Ngoc Thach, W.6,
D.3, HCMC

everday 9AM - 6PM

thenutshellsaigon@gmail.com
(+84) 335 194 414


︎ ︎ ︎creative hideout of giant thinkers                                                  là một studio sáng tạo nhỏ tại Sài Gòn - cũng là nơi trú ẩn của đội ngũ các bạn thiết kế trẻ và tài năng. ở đây, họ cung cấp các giải pháp thiết kế khác nhau từ thiết kế thương hiệu & bộ nhận diện đồ họa & bao bì đến thiết kế sản phẩm kỹ thuật số.

behalf cũng tham gia vào các dự án thiết kế về nghệ thuật phi thương mại, hướng tới cộng đồng.


behalf is a tiny creative hideout of giant thinkers, and a well-kept secret based in Saigon.
Here, they various design solutions from branding, identity design, graphic and packaging to digital product design. They also engage in non-commercial, community-driven art and design projects.
58/12 pham ngoc thach, w.6, d.3, hcmchotline: (+84) 335 194 414
everyday 9am - 6pm


︎  ︎  ︎