G


ohquao
studiob-side
coffee


F1

studio
 for event
khô mực
studio


F2

behalf
studio
F3
studio
for rent
  

F4

cactus room
workshop space58/12 Pham Ngoc Thach, W.6,
D.3, HCMC

everday 9AM - 6PM

thenutshellsaigon@gmail.com
(+84) 335 194 414


︎ ︎ ︎


concept store  &  design studio                                                  là không gian giới thiệu các mặt hàng văn phòng phẩm, tranh vẽ từ nhiều họa sĩ trong nước và những món quà sáng tạo “made-in-Vietnam”.

OHQUAO sẽ là một khám phá thú vị dành cho những tính đồ yêu nghệ thuật & văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn đương đại.

ngoài ra, OHQUAO cũng cung cấp các dịch vụ sáng tạo như minh họa, nhận diện thương hiệu & thiết kế đồ họa.


currently, the products sold at OHQUAO range from postcards, posters greeting cards, stickers & notebooks, to calendar &wrapping papers.
All of their products are proudly designed and made locally.

OHQUAO also provides customised illustrations, branding & design
services to various projects & clients.
58/12 pham ngoc thach, w.6, d.3, hcmchotline: (+84) 335 194 414
everyday 9am - 6pm


︎  ︎  ︎